Vocal Concert – Kumari Kruthi Bhat – 16.01.2017

Kumari Kruthi Bhat - Vocal Sri Sa. Raghavasimhan - Violin Sri L. Subramanian - Mridhangam Sri G. Chandrasekara Sarma - Ghatam

Kumari Kruthi Bhat – Vocal
Sri Sa. Raghavasimhan – Violin
Sri L. Subramanian – Mridhangam
Sri G. Chandrasekara Sarma – Ghatam

DSC_0008

DSC_0011

DSC_0009

DSC_0002

Leave a Reply