Veena Concert – Smt. Nirmala Rajasekar

Smt. Nirmala Rajasekar - Veena Sri M. Vijay - Violin Sri B. Sivaraman - Mridhangam Sri G. Chandrasekara Sharma - Ghatam

Smt. Nirmala Rajasekar – Veena
Sri M. Vijay – Violin
Sri B. Sivaraman – Mridhangam
Sri G. Chandrasekara Sharma – Ghatam

SC_0141 SC_0142 SC_0143 SC_0146

Leave a Reply