“SRI THIAGARAJA RAMAYANAM” – Smt Vishaka Hari – Sangeetha Upanyasam – 09.01.2015

Smt Vishaka Hari - Sangeetha Upanyasam Sri B. Ananthakrishnan - Violin Sri S.J.Arjun Ganesh - Mridhangam Trichy Sri K. Murali - Ghatam

Smt Vishaka Hari – Sangeetha Upanyasam
Sri B. Ananthakrishnan – Violin
Sri S.J.Arjun Ganesh – Mridhangam
Trichy Sri K. Murali – Ghatam

DSC_0025 DSC_0026 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0043

Leave a Reply