Monthly Archives: January 2017

Dhampathi Puja – 16.01.2017

DSC_0065

DSC_0077

DSC_0078

DSC_0080

DSC_0081

DSC_0082

DSC_0083

DSC_0086

DSC_0087

DSC_0088

DSC_0090

DSC_0092

DSC_0093

DSC_0094

Vatuka Puja – 16.01.2017

DSC_0066

DSC_0067

DSC_0068

DSC_0069

DSC_0070

DSC_0071

DSC_0072

DSC_0074

Suvasini Puja – 16.01.2017

DSC_0014

DSC_0015

DSC_0016

DSC_0017

DSC_0040

DSC_0043

DSC_0046

DSC_0049

DSC_0050

DSC_0053

DSC_0058

DSC_0061

Kanya Puja – 16.01.2017

DSC_0007

DSC_0009

DSC_0010

DSC_0011

DSC_0012

DSC_0019

DSC_0021

DSC_0022

DSC_0023

DSC_0026

DSC_0027

DSC_0029

DSC_0031

DSC_0034

DSC_0037

DSC_0038

DSC_0039

 

Vocal Concert – Sikkil Sri C. Gurucharan – 15.01.2017

Sikkil Sri C. Gurucharan  - Vocal Sri V. Varadharajan - Violin Neyveli Sri B Venkatesh Mridhangam Sri K. V. Gopalakrishnan - Ganjira

Sikkil Sri C. Gurucharan – Vocal
Sri S. Varadharajan – Violin
Neyveli Sri B Venkatesh – Mridhangam
Sri K. V. Gopalakrishnan – Ganjira

DSC_0028

DSC_0034

DSC_0038

DSC_0036. DSC_0029

Vocal Concert – Srirangam Sri S. Prasanna Venkatesh – 15.01.2017

Srirangam Sri S. Prasanna Venkatesh - Vocal Sri N.C. Madhav - Violin Salem Sri K. Srinivasan - Mridhangam Andanallur Sri R. Renganathan - Ghatam Vishnupuram Sri K. Raghu - Mohrsing

Srirangam Sri S. Prasanna Venkatesh – Vocal
Sri N.C. Madhav – Violin
Salem Sri K. Srinivasan – Mridhangam
Andanallur Sri R. Renganathan – Ghatam
Vishnupuram Sri K. Raghu – Mohrsing

DSC_0024

DSC_0026

DSC_0017

DSC_0020

DSC_0022

Vocal Concert – Smt. Soumya Tekal – 15.01.2017

Smt Soumya Tekal - Vocal Kumari Sa. Rengappriya - Violin Utthamarkovil Sri S. Hariprasad - Mridhangam Sri S. Harikishore - Ganjira

Smt Soumya Tekal – Vocal
Kumari Sa. Rengappriya – Violin
Utthamarkovil Sri S. Hariprasad – Mridhangam
Sri S. Harikishore – Ganjira

DSC_0005

DSC_0003

DSC_0007

DSC_0009

Vocal Concert – Sri T.M. Krishna – 15.01.2017

SC_0022

Sri T.M. Krishna - Vocal Sri Vittal Ramamoorthy - Violin "Sangita Kalanidhi" Dr. Trichy Sankaran - Mridhangam Sri G. Chandrasekara Sarma - Ghatam

Sri T.M. Krishna – Vocal
Sri Vittal Ramamoorthy – Violin
“Sangita Kalanidhi”
Dr. Trichy Sankaran – Mridhangam
Sri G. Chandrasekara Sarma – Ghatam

SC_0035 SC_0031 SC_0033 SC_0046

Vocal Concert by Sri J. Balagirish – 15.01.2017

SC_0015

Sri J. Balagirish – Vocal
Srirangam Sri J. Anand – Violin
Sri S. Gurushyam – Mridhangam
Agasthiar Sri G. Grisish – Ganjira

 

SC_0013

 

SC_0017

SC_0009

SC_0012

 

170th Aradhana Celebrations – Vocal Sangeetha Choodamani Neyveli Sri R. Santhanagopalan – 14.01.2017

Sanageetha Choodamani  Neyveli Sri R. Santhanagopalan; Sri V.V. Ravi - Violin "Arsha Kala Bhushanam" "Kalaimamani" Tiruvarur Sri Bakthavatsalam - Mridhangam Trichy Sri S. Krishnaswamy - Ghatam

“Sangeetha Choodamani”
Neyveli Sri R. Santhanagopalan-  Vocal
Sri V.V. Ravi – Violin
“Arsha Kala Bhushanam” “Kalaimamani”
Tiruvarur Sri Bakthavatsalam – Mridhangam
Trichy Sri S. Krishnaswamy – Ghatam

 

DSC_0058 DSC_0050

DSC_0056

DSC_0060