Monthly Archives: January 2015

Vocal concert – Kumari Kruthi Bhatt – 09.01.2015

Kumari Kruthi Bhatt (USA) - Vocal Kumari T.S. Ramapriya - violin Koppu Sri G. Nagarajan - Mridhangam Andhanallur Sri R. Renganathan - Ghatam

Kumari Kruthi Bhatt (USA) – Vocal
Kumari T.S. Ramapriya – Violin
Koppu Sri G. Nagarajan – Mridhangam
Andhanallur Sri R. Renganathan – Ghatam

Vocal Concert – Sri R. Kashyap Mahesh

DSC_0113

Sri R. Kashyap Mahesh – Vocal
Sri T.K.V. Ramanuja Charyalu – Violin
Sri B. Harikumar – Mridhangam
Trichy Sri S. Krishnaswamy – Ghatam

Dhampathi Puja – 09.01.2015

DSC_0046 DSC_0086 DSC_0087 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0090 DSC_0091 DSC_0092 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0097 DSC_0099 DSC_0101 DSC_0107

Suvasini Puja – 09.01.2015

DSC_0031 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0070 DSC_0071 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0074 DSC_0075 DSC_0076 DSC_0077 DSC_0079 DSC_0080 DSC_0082 DSC_0085

Vatuka Puja – 09.01.2015

DSC_0027 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0062 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0067 DSC_0068

Kanya Puja – 09.01.2015

DSC_0024 DSC_0026 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0055 DSC_0056 DSC_0059 DSC_0069

Special Alangaram – 08.01.2015

DSC_0012

DSC_0013

Vocal Concert by Shertallay Dr. K.N. Renganatha Sharma

Shertallay Dr. K.N. Renganatha Sharma

Shertallay Dr. K.N. Renganatha Sharma

Shertallay Dr. K.N. Renganatha Sharma - Vocal Mysore Sri V. Srikanth - Violin Neyveli Sri R. Narayanan - Mridhangam Sri V. Anirudh Athreya - Ganjira

Shertallay Dr. K.N. Renganatha Sharma – Vocal
Mysore Sri V. Srikanth – Violin
Neyveli Sri R. Narayanan – Mridhangam
Sri V. Anirudh Athreya – Ganjira

Vocal by Sri V. Pradeep Kumar – 08.01.2015

Trichy Sri V. Pradeep Kumar - Vocal Dr. Govindarajan - Violin Salem Sri K. Srinivasan - Mridhangam Andhanallur Sri R. Renganathan - Ghatam Vishnupuram Sri R. Raghu - Morsing

Trichy Sri V. Pradeep Kumar – Vocal
Dr. Govindarajan – Violin
Salem Sri K. Srinivasan – Mridhangam
Andhanallur Sri R. Renganathan – Ghatam
Vishnupuram Sri R. Raghu – Morsing

Vocal Concert – Kamakoti Sisters

DSC_0002

Kumari N. Jayamathangi & Kumari N. Jayabargavi
Kumari Sa. Rangappriya – Violin
Koppu Sri G. Nagarajan – Mridhangam
Sri S. Harikishore – Ganjira